Jozef Hendrickxstraat 64, 2900 Schoten

Voorschriften en attesten

Het is niet mogelijk om voorschriften en attesten per telefoon of per briefje te vragen. Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging, normaal zal uw arts u van voldoende voorschriften voorzien zodat u genoeg medicatie heeft tot aan uw volgende controle. (Kijk vooraf zeker thuis ook na hoeveel u van elk medicijn nog heeft, zo kan er een inschatting gemaakt worden hoeveel voorschriften er meegegeven moeten worden).

Het invullen van attesten en formulieren vraagt informatie en tijd. Daarom zal u ook hiervoor een afspraak horen te maken bij een arts.

Wij vullen enkel attesten in die volledig stroken met de waarheid, wees daarom redelijk en vraag enkel wat ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.