Jozef Hendrickxstraat 64, 2900 Schoten

VIHP (verpleegkundige in huisartsenpraktijk)

Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk is een afgestudeerde verpleegkundige die een postgraduaat volgt voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de verpleegkundige autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiƫnten in de eerstelijn. De opleiding speelt proactief in op het veranderd zorglandschap.

De VIHP kan na doorverwijzing van de huisarts technische interventies en onderzoeken uitvoeren zoals bloedafnames, ECG, spirometrie of zelfstandig consultaties doen zoals opvolging van chronische zorg (bv. diabetes) en preventieve zorg.

De VIHP werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts (dr. Serneels T.) en zijn toegewezen mentoren. Dit betekent dat de VIHP dagelijks overlegt met de huisarts. De huisarts blijft steeds bereikbaar tijdens uw consultatie of bezoek.

Zoals de huisartsen heeft de VIHP inzage in uw dossier zodat hij op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden voor de VIHP ook de regels van het beroepsgeheim.