Jozef Hendrickxstraat 64, 2900 Schoten

Spoedgevallen

Voor dringende zaken kan u ons steeds telefonisch bereiken. Hieronder verstaan we plots onwel worden, zeer ernstig en plots ziek, ongeval e.d.

Maak hier geen misbruik van!