Jozef Hendrickxstraat 64, 2900 Schoten

Secretariaat

Als u een afspraak heeft, gelieve u dan steeds eerst aan te melden op het secretariaat op de eerste verdieping, zo kan de secretaresse u naar de juiste wachtzaal doorverwijzen. Gelieve ook uw identiteitskaart aan de secretaresse te overhandigen zodat zij uw meest recente gegevens kan inlezen.

Het secretariaat is alle weekdagen open tussen 8u en 12u en tussen 14u en 18u (behalve op woensdag tot 17u). De ogenblikken dat het secretariaat onbemand is, zijn de huisartsen enkel voor dringende oproepen bereikbaar (= ongeval, plots onwel, plots ernstig ziek e.d.), maak hier geen misbruik van.