Jozef Hendrickxstraat 64, 2900 Schoten

Opleidingspraktijk

Omdat wij graag meewerken aan de opleiding van de jonge artsen zijn er meerdere artsen in onze praktijk stagemeester of praktijkopleider. Dit wil zeggen dat er een HAIO werkzaam is en dat er af en toe stagiairs aanwezig zullen zijn.

Wat is een HAIO (huisarts in opleiding)? Een HAIO is een afgestudeerd arts. Om een erkenning te krijgen als huisarts, horen zij gedurende 3 jaar zich te specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Daarom is het van belang dat een HAIO alle vlakken van de huisartsgeneeskunde leert. Hiervoor doet zij eigen raadplegingen, eigen huisbezoeken en eigen wachtdiensten. Dagelijks is er overleg tussen de praktijkopleider en de HAIO om te beoordelen en te bespreken hoe het gaat.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de HAIO, gelieve dan de praktijkopleider (Dr. Schroyen) hierover te contacteren.

Stagiairs zijn studenten geneeskunde, zij volgen nog les aan de universiteit en komen doorheen de jaren af en toe enkele dagen of weken meevolgen in de praktijk om te leren vanuit de realiteit. Indien u liever heeft dat een stagiair niet aanwezig is tijdens uw consultatie bij uw arts, kan u dit gewoon meedelen en zal de stagiair dan ook buiten wachten.