Jozef Hendrickxstraat 64, 2900 Schoten

GMD en informed consent

GMD ofwel Globaal Medisch Dossier

U kan ervoor opteren om uw medisch dossier bij een arts in onze praktijk te laten beheren. Dit wil zeggen dat alle gegevens over uw gezondheid zoals medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten… door deze arts wordt bijgehouden. Dit heeft als voordeel dat uw vaste huisarts een totaalbeeld heeft over u gezondheid. Bovendien zal u 30% meer remgeld terugtrekken per consultatie bij een arts in onze praktijk.

Vanaf heden zal er bij het verlengen van uw medisch dossier automatisch een toekenning zijn van het informed consent.

Wat wil dit exact zeggen?

Medische zorgen voor een patiënt worden steeds minder het domein van 1 enkele arts. Voor een optimale zorg kunnen uw medische gegevens gedeeld worden  tussen artsen van een praktijk, tussen huisartsen en specialisten , met de dokter van wacht of op de spoed , met een dokter op vakantie (binnen België). Een optimale communicatie tussen al deze verschillende zorgverstrekkers die door u worden geraadpleegd, komt ongetwijfeld uw gezondheid ten goede. Recent werden er instrumenten ontwikkeld waarbij gezondheidsgegevens – goed beschermd en enkel en alleen mits toestemming van de patiënt – online kunnen geplaatst worden , en daarna door de verschillende artsen die slechts toestemming van u gekregen hebben – terug worden geraadpleegd.

Enkele voorbeelden zijn : de toegediende vaccinaties, allergiëen, huidig  medicatieschema, medische voorgeschiedenis, labo-uitslagen en radiografieën, verslagen van specialisten. U kunt ook vragen om sommige items wél en andere niet te delen. Het knooppunt van deze ‘gezondheidsnetwerken’  is het e-health platform.

Zo u hier niet mee akkoord bent, gelieve uw arts hiervan op de hoogte te stellen.

Extra info: